Thống kê theo tần suất bộ số


Thống kê theo tần suất bộ số Xổ số Miền Bắc từ ngày 04/12/2022 đến ngày 04/12/2023

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
79111 ngày (30,75%)130 lần (1,3%)1,17 lần/ngày (117,00%)
5699 ngày (27,42%)119 lần (1,2%)1,20 lần/ngày (120,00%)
62100 ngày (27,70%)118 lần (1,2%)1,18 lần/ngày (118,00%)
4499 ngày (27,42%)115 lần (1,2%)1,16 lần/ngày (116,00%)
8395 ngày (26,32%)113 lần (1,2%)1,19 lần/ngày (119,00%)
4293 ngày (25,76%)112 lần (1,1%)1,20 lần/ngày (120,00%)
6094 ngày (26,04%)112 lần (1,1%)1,19 lần/ngày (119,00%)
0891 ngày (25,21%)111 lần (1,1%)1,22 lần/ngày (122,00%)
43100 ngày (27,70%)111 lần (1,1%)1,11 lần/ngày (111,00%)
1096 ngày (26,59%)109 lần (1,1%)1,14 lần/ngày (114,00%)
1694 ngày (26,04%)109 lần (1,1%)1,16 lần/ngày (116,00%)
5293 ngày (25,76%)109 lần (1,1%)1,17 lần/ngày (117,00%)
9792 ngày (25,48%)109 lần (1,1%)1,18 lần/ngày (118,00%)
3492 ngày (25,48%)108 lần (1,1%)1,17 lần/ngày (117,00%)
4991 ngày (25,21%)108 lần (1,1%)1,19 lần/ngày (119,00%)
9699 ngày (27,42%)108 lần (1,1%)1,09 lần/ngày (109,00%)
7293 ngày (25,76%)107 lần (1,1%)1,15 lần/ngày (115,00%)
8295 ngày (26,32%)107 lần (1,1%)1,13 lần/ngày (113,00%)
5791 ngày (25,21%)106 lần (1,1%)1,16 lần/ngày (116,00%)
6897 ngày (26,87%)106 lần (1,1%)1,09 lần/ngày (109,00%)
7096 ngày (26,59%)106 lần (1,1%)1,10 lần/ngày (110,00%)
3095 ngày (26,32%)105 lần (1,1%)1,11 lần/ngày (111,00%)
3692 ngày (25,48%)105 lần (1,1%)1,14 lần/ngày (114,00%)
8892 ngày (25,48%)105 lần (1,1%)1,14 lần/ngày (114,00%)
7388 ngày (24,38%)104 lần (1,1%)1,18 lần/ngày (118,00%)
0583 ngày (22,99%)103 lần (1,1%)1,24 lần/ngày (124,00%)
2692 ngày (25,48%)103 lần (1,1%)1,12 lần/ngày (112,00%)
9191 ngày (25,21%)103 lần (1,1%)1,13 lần/ngày (113,00%)
4890 ngày (24,93%)102 lần (1,0%)1,13 lần/ngày (113,00%)
6188 ngày (24,38%)102 lần (1,0%)1,16 lần/ngày (116,00%)
1987 ngày (24,10%)101 lần (1,0%)1,16 lần/ngày (116,00%)
2089 ngày (24,65%)101 lần (1,0%)1,13 lần/ngày (113,00%)
3887 ngày (24,10%)101 lần (1,0%)1,16 lần/ngày (116,00%)
4091 ngày (25,21%)101 lần (1,0%)1,11 lần/ngày (111,00%)
6584 ngày (23,27%)101 lần (1,0%)1,20 lần/ngày (120,00%)
8790 ngày (24,93%)101 lần (1,0%)1,12 lần/ngày (112,00%)
1789 ngày (24,65%)100 lần (1,0%)1,12 lần/ngày (112,00%)
2483 ngày (22,99%)100 lần (1,0%)1,20 lần/ngày (120,00%)
3286 ngày (23,82%)100 lần (1,0%)1,16 lần/ngày (116,00%)
3587 ngày (24,10%)100 lần (1,0%)1,15 lần/ngày (115,00%)
6492 ngày (25,48%)100 lần (1,0%)1,09 lần/ngày (109,00%)
6790 ngày (24,93%)100 lần (1,0%)1,11 lần/ngày (111,00%)
7493 ngày (25,76%)100 lần (1,0%)1,08 lần/ngày (108,00%)
8488 ngày (24,38%)100 lần (1,0%)1,14 lần/ngày (114,00%)
9287 ngày (24,10%)100 lần (1,0%)1,15 lần/ngày (115,00%)
1892 ngày (25,48%)99 lần (1,0%)1,08 lần/ngày (108,00%)
9391 ngày (25,21%)99 lần (1,0%)1,09 lần/ngày (109,00%)
8987 ngày (24,10%)98 lần (1,0%)1,13 lần/ngày (113,00%)
9589 ngày (24,65%)98 lần (1,0%)1,10 lần/ngày (110,00%)
0782 ngày (22,71%)97 lần (1,0%)1,18 lần/ngày (118,00%)
1384 ngày (23,27%)97 lần (1,0%)1,15 lần/ngày (115,00%)
5591 ngày (25,21%)97 lần (1,0%)1,07 lần/ngày (107,00%)
0281 ngày (22,44%)96 lần (1,0%)1,19 lần/ngày (119,00%)
0487 ngày (24,10%)96 lần (1,0%)1,10 lần/ngày (110,00%)
2292 ngày (25,48%)96 lần (1,0%)1,04 lần/ngày (104,00%)
4183 ngày (22,99%)96 lần (1,0%)1,16 lần/ngày (116,00%)
0386 ngày (23,82%)95 lần (1,0%)1,10 lần/ngày (110,00%)
0980 ngày (22,16%)95 lần (1,0%)1,19 lần/ngày (119,00%)
2985 ngày (23,55%)95 lần (1,0%)1,12 lần/ngày (112,00%)
4687 ngày (24,10%)95 lần (1,0%)1,09 lần/ngày (109,00%)
8687 ngày (24,10%)95 lần (1,0%)1,09 lần/ngày (109,00%)
0080 ngày (22,16%)94 lần (1,0%)1,18 lần/ngày (118,00%)
1584 ngày (23,27%)94 lần (1,0%)1,12 lần/ngày (112,00%)
3983 ngày (22,99%)94 lần (1,0%)1,13 lần/ngày (113,00%)
5485 ngày (23,55%)94 lần (1,0%)1,11 lần/ngày (111,00%)
2186 ngày (23,82%)93 lần (1,0%)1,08 lần/ngày (108,00%)
2787 ngày (24,10%)93 lần (1,0%)1,07 lần/ngày (107,00%)
5085 ngày (23,55%)93 lần (1,0%)1,09 lần/ngày (109,00%)
6683 ngày (22,99%)93 lần (1,0%)1,12 lần/ngày (112,00%)
0685 ngày (23,55%)92 lần (0,9%)1,08 lần/ngày (108,00%)
5976 ngày (21,05%)92 lần (0,9%)1,21 lần/ngày (121,00%)
1180 ngày (22,16%)91 lần (0,9%)1,14 lần/ngày (114,00%)
5379 ngày (21,88%)91 lần (0,9%)1,15 lần/ngày (115,00%)
5882 ngày (22,71%)91 lần (0,9%)1,11 lần/ngày (111,00%)
1280 ngày (22,16%)90 lần (0,9%)1,12 lần/ngày (112,00%)
6382 ngày (22,71%)90 lần (0,9%)1,10 lần/ngày (110,00%)
7177 ngày (21,33%)90 lần (0,9%)1,17 lần/ngày (117,00%)
7584 ngày (23,27%)90 lần (0,9%)1,07 lần/ngày (107,00%)
9979 ngày (21,88%)90 lần (0,9%)1,14 lần/ngày (114,00%)
8081 ngày (22,44%)89 lần (0,9%)1,10 lần/ngày (110,00%)
9477 ngày (21,33%)89 lần (0,9%)1,16 lần/ngày (116,00%)
1476 ngày (21,05%)88 lần (0,9%)1,16 lần/ngày (116,00%)
4775 ngày (20,78%)88 lần (0,9%)1,17 lần/ngày (117,00%)
8179 ngày (21,88%)88 lần (0,9%)1,11 lần/ngày (111,00%)
2376 ngày (21,05%)87 lần (0,9%)1,14 lần/ngày (114,00%)
0180 ngày (22,16%)86 lần (0,9%)1,08 lần/ngày (108,00%)
3779 ngày (21,88%)86 lần (0,9%)1,09 lần/ngày (109,00%)
5176 ngày (21,05%)86 lần (0,9%)1,13 lần/ngày (113,00%)
7876 ngày (21,05%)86 lần (0,9%)1,13 lần/ngày (113,00%)
3375 ngày (20,78%)85 lần (0,9%)1,13 lần/ngày (113,00%)
9077 ngày (21,33%)85 lần (0,9%)1,10 lần/ngày (110,00%)
2874 ngày (20,50%)84 lần (0,9%)1,14 lần/ngày (114,00%)
8573 ngày (20,22%)84 lần (0,9%)1,15 lần/ngày (115,00%)
9872 ngày (19,94%)84 lần (0,9%)1,17 lần/ngày (117,00%)
2580 ngày (22,16%)82 lần (0,8%)1,02 lần/ngày (102,00%)
7772 ngày (19,94%)82 lần (0,8%)1,14 lần/ngày (114,00%)
3174 ngày (20,50%)81 lần (0,8%)1,09 lần/ngày (109,00%)
4569 ngày (19,11%)81 lần (0,8%)1,17 lần/ngày (117,00%)
6972 ngày (19,94%)80 lần (0,8%)1,11 lần/ngày (111,00%)
7671 ngày (19,67%)76 lần (0,8%)1,07 lần/ngày (107,00%)

KQXS99.NET - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam
All rights reserved - Privacy policy

Lên đầu trang