Thống kê chu kỳ đặc biệt

Thống kê chu kỳ đặc biệt Miền Bắc đến ngày 03/12/2023

1. Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 01/12/2023 (12301) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 254 ngày
Đầu 1 ra ngày 03/12/2023 (01716) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 057 ngày
Đầu 2 ra ngày 30/11/2023 (07426) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 353 ngày
Đầu 3 ra ngày 01/11/2023 (20136) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 3244 ngày
Đầu 4 ra ngày 29/11/2023 (03141) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 466 ngày
Đầu 5 ra ngày 27/11/2023 (84757) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 639 ngày
Đầu 6 ra ngày 16/11/2023 (54869) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 1748 ngày
Đầu 7 ra ngày 26/11/2023 (11873) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 741 ngày
Đầu 8 ra ngày 02/12/2023 (87485) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 154 ngày
Đầu 9 ra ngày 23/11/2023 (57999) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 1046 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 22/11/2023 (14670) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 1144 ngày
Đuôi 1 ra ngày 01/12/2023 (12301) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 258 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24/11/2023 (20952) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 954 ngày
Đuôi 3 ra ngày 28/11/2023 (11913) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 560 ngày
Đuôi 4 ra ngày 06/11/2023 (91484) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 2747 ngày
Đuôi 5 ra ngày 02/12/2023 (87485) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 141 ngày
Đuôi 6 ra ngày 03/12/2023 (01716) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 042 ngày
Đuôi 7 ra ngày 27/11/2023 (84757) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 644 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21/11/2023 (17948) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 1238 ngày
Đuôi 9 ra ngày 23/11/2023 (57999) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 1042 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 14/11/2023 (85800) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 19291 ngày
Tổng 1 ra ngày 01/12/2023 (12301) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 2263 ngày
Tổng 2 ra ngày 13/10/2023 (40620) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 51182 ngày
Tổng 3 ra ngày 13/11/2023 (19412) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 20104 ngày
Tổng 4 ra ngày 28/11/2023 (11913) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 570 ngày
Tổng 5 ra ngày 29/11/2023 (03141) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 495 ngày
Tổng 6 ra ngày 05/10/2023 (88733) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 5966 ngày
Tổng 7 ra ngày 03/12/2023 (01716) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 051 ngày
Tổng 8 ra ngày 30/11/2023 (07426) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 341 ngày
Tổng 9 ra ngày 02/11/2023 (93127) đến 03/12/2023 vẫn chưa ra 3153 ngày

KQXS99.NET - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam
All rights reserved - Privacy policy

Lên đầu trang