Soi cầu loại loto

ngày

Cầu loto Miền Bắc, 14 ngày trước 03/12/2023

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần: số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu Loto Miền Bắc biên độ: 14 ngày tính từ ngày 03/12/2023.
Cặp số xuất hiện lần. Vị trí số ghép lên cầu:
Kết quả Chủ Nhật ngày 03-12-2023
Đặc biệtĐB01716
Giải nhấtG177561
Giải nhìG2
47720
58888
Giải baG3
56207
43766
31388
35522
09150
47063
Giải tưG4
0164
0721
1800
4284
Giải nămG5
8964
1617
9303
0633
9293
7194
Giải sáuG6
982
187
745
Giải bảyG7
86
63
23
34
Loto: 07, 13, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 21, 28, 30, 30, 34, 37, 37, 39, 47, 55, 61, 63, 63, 64, 74, 80, 88, 91, 96

Kết quả Thứ Bảy ngày 02-12-2023
Đặc biệtĐB87485
Giải nhấtG117336
Giải nhìG2
51133
07135
Giải baG3
12557
17242
78512
55421
52244
61516
Giải tưG4
5937
2553
1041
5124
Giải nămG5
9234
5207
8082
6397
7767
8179
Giải sáuG6
436
525
306
Giải bảyG7
16
19
28
04
Loto: 04, 04, 07, 12, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 52, 54, 55, 61, 65, 65, 72, 77, 78, 85, 85

Kết quả Thứ Sáu ngày 01-12-2023
Đặc biệtĐB12301
Giải nhấtG178982
Giải nhìG2
02630
19187
Giải baG3
06200
91807
42894
37484
91768
62602
Giải tưG4
5487
4312
3645
3009
Giải nămG5
1100
4232
3464
1761
8374
9423
Giải sáuG6
598
408
943
Giải bảyG7
81
01
80
79
Loto: 00, 01, 01, 10, 17, 18, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 41, 42, 42, 43, 49, 62, 64, 74, 74, 79, 82, 84, 87, 87, 94

Kết quả Thứ Năm ngày 30-11-2023
Đặc biệtĐB07426
Giải nhấtG198379
Giải nhìG2
36655
20547
Giải baG3
82292
43639
17342
15819
42696
19128
Giải tưG4
1898
0760
9861
7056
Giải nămG5
9997
1313
1688
7700
2014
4435
Giải sáuG6
363
274
077
Giải bảyG7
91
16
11
84
Loto: 02, 05, 07, 07, 13, 13, 16, 19, 26, 26, 29, 32, 36, 43, 44, 47, 55, 58, 73, 79, 81, 84, 86, 87, 91, 98, 99

Kết quả Thứ Tư ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB03141
Giải nhấtG142683
Giải nhìG2
33410
40459
Giải baG3
56658
93837
80577
55327
34230
65348
Giải tưG4
0618
9045
9453
2332
Giải nămG5
5730
1742
6788
9257
0513
9870
Giải sáuG6
555
024
880
Giải bảyG7
38
83
18
08
Loto: 05, 08, 10, 17, 18, 33, 38, 39, 41, 42, 42, 45, 50, 53, 59, 65, 65, 70, 73, 78, 80, 83, 83, 87, 88, 89, 90

Kết quả Thứ Ba ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB11913
Giải nhấtG100010
Giải nhìG2
45748
21383
Giải baG3
59032
03678
20126
90729
21284
99520
Giải tưG4
1009
5436
8065
2181
Giải nămG5
0289
0299
3158
3487
0117
1390
Giải sáuG6
643
266
090
Giải bảyG7
52
15
27
30
Loto: 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 28, 30, 32, 36, 39, 48, 54, 70, 71, 82, 83, 83, 99, 99

Kết quả Thứ Hai ngày 27-11-2023
Đặc biệtĐB84757
Giải nhấtG174703
Giải nhìG2
11900
19791
Giải baG3
65373
92729
27712
55404
27082
78127
Giải tưG4
2100
1046
7592
0594
Giải nămG5
0797
3786
5954
7105
9540
3174
Giải sáuG6
618
110
364
Giải bảyG7
10
18
95
46
Loto: 00, 00, 03, 03, 10, 17, 18, 27, 36, 37, 37, 46, 47, 54, 57, 59, 59, 59, 70, 72, 77, 78, 79, 81, 86, 91, 92

Kết quả Chủ Nhật ngày 26-11-2023
Đặc biệtĐB11873
Giải nhấtG179812
Giải nhìG2
47282
70943
Giải baG3
11234
38870
62088
59922
98240
02094
Giải tưG4
5799
5359
9523
4963
Giải nămG5
6538
8607
3711
7206
8595
7844
Giải sáuG6
525
221
432
Giải bảyG7
18
60
90
67
Loto: 02, 06, 07, 12, 17, 20, 23, 43, 43, 45, 52, 52, 53, 53, 57, 60, 67, 68, 73, 82, 82, 84, 86, 88, 96, 99, 99

Kết quả Thứ Bảy ngày 25-11-2023
Đặc biệtĐB08816
Giải nhấtG127324
Giải nhìG2
11953
69110
Giải baG3
61080
36983
34424
69704
56554
91960
Giải tưG4
6331
7334
0687
7188
Giải nămG5
7602
1463
5105
0681
5710
4260
Giải sáuG6
150
751
793
Giải bảyG7
49
91
01
12
Loto: 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 31, 33, 44, 50, 53, 60, 63, 65, 68, 69, 73, 79, 91, 91, 97

Kết quả Thứ Sáu ngày 24-11-2023
Đặc biệtĐB20952
Giải nhấtG100044
Giải nhìG2
09136
37660
Giải baG3
44636
96432
78165
52091
97496
32136
Giải tưG4
2990
0935
2539
9582
Giải nămG5
6114
7640
5218
6568
0020
3612
Giải sáuG6
620
362
723
Giải bảyG7
26
91
90
10
Loto: 03, 03, 09, 10, 11, 20, 27, 32, 36, 40, 44, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 76, 80, 81, 86, 90, 91

Kết quả Thứ Năm ngày 23-11-2023
Đặc biệtĐB57999
Giải nhấtG127345
Giải nhìG2
57014
32466
Giải baG3
24560
25606
80150
06388
97580
73072
Giải tưG4
9473
6222
1121
2315
Giải nămG5
4972
5116
6946
3966
8295
8106
Giải sáuG6
261
254
246
Giải bảyG7
52
21
47
77
Loto: 01, 10, 12, 12, 14, 16, 21, 24, 29, 31, 45, 51, 56, 56, 58, 62, 63, 63, 66, 68, 68, 73, 73, 75, 77, 97, 99

Kết quả Thứ Tư ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB14670
Giải nhấtG155598
Giải nhìG2
48326
51702
Giải baG3
83486
40829
55378
51136
36200
98747
Giải tưG4
3832
0608
5643
9004
Giải nămG5
0567
1814
4957
2887
0405
0523
Giải sáuG6
036
181
227
Giải bảyG7
17
28
84
86
Loto: 00, 02, 06, 08, 11, 14, 18, 22, 26, 28, 32, 48, 50, 52, 53, 56, 61, 62, 64, 70, 70, 72, 73, 86, 95, 98, 98

Kết quả Thứ Ba ngày 21-11-2023
Đặc biệtĐB17948
Giải nhấtG151570
Giải nhìG2
91263
00523
Giải baG3
45138
60192
65522
13203
62761
99728
Giải tưG4
5913
6643
0138
2461
Giải nămG5
1298
6529
0657
5378
9014
5163
Giải sáuG6
040
701
427
Giải bảyG7
00
45
00
79
Loto: 01, 07, 13, 13, 13, 16, 23, 26, 27, 29, 29, 32, 42, 45, 45, 46, 48, 55, 63, 65, 66, 70, 75, 79, 85, 89, 99

Kết quả Thứ Hai ngày 20-11-2023
Đặc biệtĐB49071
Giải nhấtG199401
Giải nhìG2
21782
20081
Giải baG3
69862
18226
09288
42195
63287
28429
Giải tưG4
9949
6713
5183
5053
Giải nămG5
5341
6988
4819
1649
3538
9724
Giải sáuG6
992
579
602
Giải bảyG7
25
50
64
36
Loto: 01, 05, 18, 21, 25, 28, 32, 34, 36, 49, 50, 60, 60, 67, 69, 71, 72, 81, 82, 82, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 19-11-2023
Đặc biệtĐB38429
Giải nhấtG102633
Giải nhìG2
37498
14331
Giải baG3
12432
13606
22840
29795
63802
54738
Giải tưG4
9766
1982
8948
3836
Giải nămG5
6239
8090
7272
3999
7622
4645
Giải sáuG6
199
468
338
Giải bảyG7
57
32
91
92
Loto: 19, 23, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 33, 36, 38, 43, 54, 62, 64, 66, 80, 83, 89, 90, 92, 94, 94, 97, 97, 98

KQXS99.NET - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam
All rights reserved - Privacy policy

Lên đầu trang