Soi cầu loại bạch thủ

ngày

Cầu loại bạch thủ Miền Bắc, 40 ngày trước 03/12/2023

Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần: số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Kết quả cụ thể hàng ngày

Chi tiết cầu Loto Miền Bắc biên độ: 40 ngày tính từ ngày 03/12/2023.
Cặp số xuất hiện lần. Vị trí số ghép lên cầu:
Kết quả Chủ Nhật ngày 03-12-2023
Đặc biệtĐB01716
Giải nhấtG177561
Giải nhìG2
47720
58888
Giải baG3
56207
43766
31388
35522
09150
47063
Giải tưG4
0164
0721
1800
4284
Giải nămG5
8964
1617
9303
0633
9293
7194
Giải sáuG6
982
187
745
Giải bảyG7
86
63
23
34
Loto: 07, 13, 16, 16, 17, 19, 20, 20, 21, 28, 30, 30, 34, 37, 37, 39, 47, 55, 61, 63, 63, 64, 74, 80, 88, 91, 96

Kết quả Thứ Bảy ngày 02-12-2023
Đặc biệtĐB87485
Giải nhấtG117336
Giải nhìG2
51133
07135
Giải baG3
12557
17242
78512
55421
52244
61516
Giải tưG4
5937
2553
1041
5124
Giải nămG5
9234
5207
8082
6397
7767
8179
Giải sáuG6
436
525
306
Giải bảyG7
16
19
28
04
Loto: 04, 04, 07, 12, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 52, 54, 55, 61, 65, 65, 72, 77, 78, 85, 85

Kết quả Thứ Sáu ngày 01-12-2023
Đặc biệtĐB12301
Giải nhấtG178982
Giải nhìG2
02630
19187
Giải baG3
06200
91807
42894
37484
91768
62602
Giải tưG4
5487
4312
3645
3009
Giải nămG5
1100
4232
3464
1761
8374
9423
Giải sáuG6
598
408
943
Giải bảyG7
81
01
80
79
Loto: 00, 01, 01, 10, 17, 18, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 41, 42, 42, 43, 49, 62, 64, 74, 74, 79, 82, 84, 87, 87, 94

Kết quả Thứ Năm ngày 30-11-2023
Đặc biệtĐB07426
Giải nhấtG198379
Giải nhìG2
36655
20547
Giải baG3
82292
43639
17342
15819
42696
19128
Giải tưG4
1898
0760
9861
7056
Giải nămG5
9997
1313
1688
7700
2014
4435
Giải sáuG6
363
274
077
Giải bảyG7
91
16
11
84
Loto: 02, 05, 07, 07, 13, 13, 16, 19, 26, 26, 29, 32, 36, 43, 44, 47, 55, 58, 73, 79, 81, 84, 86, 87, 91, 98, 99

Kết quả Thứ Tư ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB03141
Giải nhấtG142683
Giải nhìG2
33410
40459
Giải baG3
56658
93837
80577
55327
34230
65348
Giải tưG4
0618
9045
9453
2332
Giải nămG5
5730
1742
6788
9257
0513
9870
Giải sáuG6
555
024
880
Giải bảyG7
38
83
18
08
Loto: 05, 08, 10, 17, 18, 33, 38, 39, 41, 42, 42, 45, 50, 53, 59, 65, 65, 70, 73, 78, 80, 83, 83, 87, 88, 89, 90

Kết quả Thứ Ba ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB11913
Giải nhấtG100010
Giải nhìG2
45748
21383
Giải baG3
59032
03678
20126
90729
21284
99520
Giải tưG4
1009
5436
8065
2181
Giải nămG5
0289
0299
3158
3487
0117
1390
Giải sáuG6
643
266
090
Giải bảyG7
52
15
27
30
Loto: 01, 01, 02, 03, 06, 07, 09, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 28, 30, 32, 36, 39, 48, 54, 70, 71, 82, 83, 83, 99, 99

Kết quả Thứ Hai ngày 27-11-2023
Đặc biệtĐB84757
Giải nhấtG174703
Giải nhìG2
11900
19791
Giải baG3
65373
92729
27712
55404
27082
78127
Giải tưG4
2100
1046
7592
0594
Giải nămG5
0797
3786
5954
7105
9540
3174
Giải sáuG6
618
110
364
Giải bảyG7
10
18
95
46
Loto: 00, 00, 03, 03, 10, 17, 18, 27, 36, 37, 37, 46, 47, 54, 57, 59, 59, 59, 70, 72, 77, 78, 79, 81, 86, 91, 92

Kết quả Chủ Nhật ngày 26-11-2023
Đặc biệtĐB11873
Giải nhấtG179812
Giải nhìG2
47282
70943
Giải baG3
11234
38870
62088
59922
98240
02094
Giải tưG4
5799
5359
9523
4963
Giải nămG5
6538
8607
3711
7206
8595
7844
Giải sáuG6
525
221
432
Giải bảyG7
18
60
90
67
Loto: 02, 06, 07, 12, 17, 20, 23, 43, 43, 45, 52, 52, 53, 53, 57, 60, 67, 68, 73, 82, 82, 84, 86, 88, 96, 99, 99

Kết quả Thứ Bảy ngày 25-11-2023
Đặc biệtĐB08816
Giải nhấtG127324
Giải nhìG2
11953
69110
Giải baG3
61080
36983
34424
69704
56554
91960
Giải tưG4
6331
7334
0687
7188
Giải nămG5
7602
1463
5105
0681
5710
4260
Giải sáuG6
150
751
793
Giải bảyG7
49
91
01
12
Loto: 04, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 26, 31, 33, 44, 50, 53, 60, 63, 65, 68, 69, 73, 79, 91, 91, 97

Kết quả Thứ Sáu ngày 24-11-2023
Đặc biệtĐB20952
Giải nhấtG100044
Giải nhìG2
09136
37660
Giải baG3
44636
96432
78165
52091
97496
32136
Giải tưG4
2990
0935
2539
9582
Giải nămG5
6114
7640
5218
6568
0020
3612
Giải sáuG6
620
362
723
Giải bảyG7
26
91
90
10
Loto: 03, 03, 09, 10, 11, 20, 27, 32, 36, 40, 44, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 72, 74, 76, 80, 81, 86, 90, 91

Kết quả Thứ Năm ngày 23-11-2023
Đặc biệtĐB57999
Giải nhấtG127345
Giải nhìG2
57014
32466
Giải baG3
24560
25606
80150
06388
97580
73072
Giải tưG4
9473
6222
1121
2315
Giải nămG5
4972
5116
6946
3966
8295
8106
Giải sáuG6
261
254
246
Giải bảyG7
52
21
47
77
Loto: 01, 10, 12, 12, 14, 16, 21, 24, 29, 31, 45, 51, 56, 56, 58, 62, 63, 63, 66, 68, 68, 73, 73, 75, 77, 97, 99

Kết quả Thứ Tư ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB14670
Giải nhấtG155598
Giải nhìG2
48326
51702
Giải baG3
83486
40829
55378
51136
36200
98747
Giải tưG4
3832
0608
5643
9004
Giải nămG5
0567
1814
4957
2887
0405
0523
Giải sáuG6
036
181
227
Giải bảyG7
17
28
84
86
Loto: 00, 02, 06, 08, 11, 14, 18, 22, 26, 28, 32, 48, 50, 52, 53, 56, 61, 62, 64, 70, 70, 72, 73, 86, 95, 98, 98

Kết quả Thứ Ba ngày 21-11-2023
Đặc biệtĐB17948
Giải nhấtG151570
Giải nhìG2
91263
00523
Giải baG3
45138
60192
65522
13203
62761
99728
Giải tưG4
5913
6643
0138
2461
Giải nămG5
1298
6529
0657
5378
9014
5163
Giải sáuG6
040
701
427
Giải bảyG7
00
45
00
79
Loto: 01, 07, 13, 13, 13, 16, 23, 26, 27, 29, 29, 32, 42, 45, 45, 46, 48, 55, 63, 65, 66, 70, 75, 79, 85, 89, 99

Kết quả Thứ Hai ngày 20-11-2023
Đặc biệtĐB49071
Giải nhấtG199401
Giải nhìG2
21782
20081
Giải baG3
69862
18226
09288
42195
63287
28429
Giải tưG4
9949
6713
5183
5053
Giải nămG5
5341
6988
4819
1649
3538
9724
Giải sáuG6
992
579
602
Giải bảyG7
25
50
64
36
Loto: 01, 05, 18, 21, 25, 28, 32, 34, 36, 49, 50, 60, 60, 67, 69, 71, 72, 81, 82, 82, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 19-11-2023
Đặc biệtĐB38429
Giải nhấtG102633
Giải nhìG2
37498
14331
Giải baG3
12432
13606
22840
29795
63802
54738
Giải tưG4
9766
1982
8948
3836
Giải nămG5
6239
8090
7272
3999
7622
4645
Giải sáuG6
199
468
338
Giải bảyG7
57
32
91
92
Loto: 19, 23, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 33, 36, 38, 43, 54, 62, 64, 66, 80, 83, 89, 90, 92, 94, 94, 97, 97, 98

Kết quả Thứ Bảy ngày 18-11-2023
Đặc biệtĐB98371
Giải nhấtG177855
Giải nhìG2
10658
08768
Giải baG3
75121
27055
88479
32635
38935
73223
Giải tưG4
4262
5963
0036
2529
Giải nămG5
8497
1290
4501
3659
7941
4822
Giải sáuG6
589
645
415
Giải bảyG7
81
59
87
94
Loto: 03, 12, 12, 13, 14, 26, 34, 41, 49, 52, 55, 58, 58, 59, 59, 62, 68, 70, 71, 73, 82, 84, 89, 90, 94, 96, 97

Kết quả Thứ Sáu ngày 17-11-2023
Đặc biệtĐB95110
Giải nhấtG191230
Giải nhìG2
25848
46596
Giải baG3
78794
78236
63837
35292
39122
44233
Giải tưG4
5704
4475
5459
0010
Giải nămG5
8267
5768
8639
5664
7911
7522
Giải sáuG6
874
629
815
Giải bảyG7
89
92
57
62
Loto: 01, 04, 10, 17, 26, 30, 35, 38, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 52, 57, 62, 66, 68, 79, 81, 82, 91, 92, 95, 96

Kết quả Thứ Năm ngày 16-11-2023
Đặc biệtĐB54869
Giải nhấtG134677
Giải nhìG2
80583
12119
Giải baG3
99367
35695
93617
41075
37905
65927
Giải tưG4
3344
2069
7295
9641
Giải nămG5
8798
0473
4519
6110
9601
5210
Giải sáuG6
646
341
250
Giải bảyG7
61
80
33
36
Loto: 04, 09, 10, 15, 19, 20, 21, 25, 29, 36, 36, 36, 44, 56, 59, 63, 64, 65, 69, 73, 73, 77, 79, 79, 80, 83, 96

Kết quả Thứ Tư ngày 15-11-2023
Đặc biệtĐB33859
Giải nhấtG198585
Giải nhìG2
15030
42098
Giải baG3
43233
69617
45642
51591
87129
47255
Giải tưG4
4207
6250
3189
1832
Giải nămG5
0526
2432
0185
5229
6147
9728
Giải sáuG6
397
156
431
Giải bảyG7
92
48
52
71
Loto: 07, 15, 18, 23, 24, 30, 32, 43, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 71, 71, 71, 72, 74, 79, 83, 85, 96, 96, 98

Kết quả Thứ Ba ngày 14-11-2023
Đặc biệtĐB85800
Giải nhấtG100197
Giải nhìG2
42692
29100
Giải baG3
36759
58706
63664
84863
05224
98389
Giải tưG4
8614
9736
8103
6693
Giải nămG5
2989
5341
4063
9650
7530
2574
Giải sáuG6
234
946
437
Giải bảyG7
51
55
39
14
Loto: 00, 00, 02, 07, 10, 14, 14, 36, 39, 41, 43, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 66, 69, 75, 87, 92, 97, 97, 98, 98, 98

Kết quả Thứ Hai ngày 13-11-2023
Đặc biệtĐB19412
Giải nhấtG185667
Giải nhìG2
26906
09590
Giải baG3
05465
67850
33122
71096
24886
64159
Giải tưG4
9719
1153
2941
5721
Giải nămG5
8938
6843
4339
5871
9684
4354
Giải sáuG6
987
607
495
Giải bảyG7
37
05
91
30
Loto: 03, 05, 06, 10, 11, 12, 19, 19, 30, 31, 35, 43, 44, 46, 48, 49, 64, 67, 68, 72, 76, 78, 90, 93, 94, 95, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 12-11-2023
Đặc biệtĐB98375
Giải nhấtG176516
Giải nhìG2
96169
43330
Giải baG3
94319
11929
02975
32715
76419
62049
Giải tưG4
0942
0327
0875
8107
Giải nămG5
2110
7905
1370
4489
7205
8289
Giải sáuG6
783
630
742
Giải bảyG7
58
35
04
53
Loto: 03, 04, 05, 10, 11, 16, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 42, 53, 58, 62, 64, 69, 74, 75, 79, 87, 90, 90, 97

Kết quả Thứ Bảy ngày 11-11-2023
Đặc biệtĐB08391
Giải nhấtG110466
Giải nhìG2
98837
32013
Giải baG3
29665
64103
35412
66097
78209
80782
Giải tưG4
4357
6099
9247
3465
Giải nămG5
9373
7731
1485
5093
5509
6993
Giải sáuG6
639
419
706
Giải bảyG7
25
47
21
17
Loto: 13, 17, 24, 24, 31, 33, 35, 37, 37, 41, 46, 47, 54, 55, 57, 60, 60, 66, 66, 70, 77, 80, 82, 91, 94, 96, 99

Kết quả Thứ Sáu ngày 10-11-2023
Đặc biệtĐB94670
Giải nhấtG163617
Giải nhìG2
06517
73264
Giải baG3
67487
45757
80267
18381
50803
76738
Giải tưG4
7528
1035
7743
5922
Giải nămG5
2446
4321
7074
0957
4344
1351
Giải sáuG6
336
290
814
Giải bảyG7
94
97
51
73
Loto: 02, 08, 10, 17, 17, 21, 28, 35, 40, 41, 43, 44, 48, 57, 62, 64, 70, 73, 74, 74, 76, 78, 81, 83, 87, 92, 97

Kết quả Thứ Năm ngày 09-11-2023
Đặc biệtĐB34562
Giải nhấtG139661
Giải nhìG2
67957
06243
Giải baG3
79454
61574
42216
66110
40913
49289
Giải tưG4
6249
4480
7091
0373
Giải nămG5
0928
4097
6324
7165
0915
4093
Giải sáuG6
336
288
155
Giải bảyG7
12
97
69
08
Loto: 08, 09, 09, 09, 15, 15, 22, 37, 40, 43, 44, 44, 45, 47, 49, 49, 50, 54, 57, 61, 61, 62, 62, 92, 96, 97, 97

Kết quả Thứ Tư ngày 08-11-2023
Đặc biệtĐB98526
Giải nhấtG198288
Giải nhìG2
98391
71869
Giải baG3
93131
32907
19309
26077
84043
52682
Giải tưG4
0033
8271
7047
5790
Giải nămG5
1249
8915
5441
0127
0242
3952
Giải sáuG6
692
753
896
Giải bảyG7
11
67
23
56
Loto: 04, 10, 13, 15, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 40, 52, 56, 60, 67, 69, 70, 71, 79, 82, 88, 89, 89, 91, 93, 95

Kết quả Thứ Ba ngày 07-11-2023
Đặc biệtĐB10949
Giải nhấtG197813
Giải nhìG2
40248
17172
Giải baG3
23878
37004
52797
25853
72671
05791
Giải tưG4
0513
9016
5717
0245
Giải nămG5
9289
7324
1501
8099
6100
4035
Giải sáuG6
084
326
935
Giải bảyG7
45
42
85
77
Loto: 03, 04, 05, 10, 13, 13, 18, 24, 24, 26, 27, 28, 42, 43, 45, 48, 49, 58, 70, 71, 72, 73, 77, 87, 90, 93, 96

Kết quả Thứ Hai ngày 06-11-2023
Đặc biệtĐB91484
Giải nhấtG112495
Giải nhìG2
39738
41141
Giải baG3
58226
89451
40155
56602
29693
46644
Giải tưG4
4305
8253
8698
5597
Giải nămG5
8480
3052
5100
7881
9879
9886
Giải sáuG6
089
101
145
Giải bảyG7
62
12
72
38
Loto: 01, 05, 07, 12, 14, 14, 19, 22, 30, 38, 38, 41, 44, 46, 48, 52, 59, 66, 69, 82, 84, 88, 91, 94, 95, 96, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 05-11-2023
Đặc biệtĐB13484
Giải nhấtG162472
Giải nhìG2
97647
96683
Giải baG3
64527
52869
80230
29064
64591
02699
Giải tưG4
6485
4465
8823
1703
Giải nămG5
8154
5733
8338
2397
7778
3772
Giải sáuG6
046
415
292
Giải bảyG7
26
82
04
45
Loto: 02, 02, 15, 28, 29, 33, 44, 45, 45, 47, 52, 57, 64, 70, 72, 77, 77, 82, 82, 82, 83, 83, 84, 85, 90, 96, 98

Kết quả Thứ Bảy ngày 04-11-2023
Đặc biệtĐB55858
Giải nhấtG139587
Giải nhìG2
14699
69206
Giải baG3
76852
77540
77114
80121
57784
85222
Giải tưG4
0429
7279
6516
4299
Giải nămG5
7580
4428
9415
5597
5788
0088
Giải sáuG6
358
647
047
Giải bảyG7
68
78
93
35
Loto: 01, 04, 06, 07, 08, 20, 28, 29, 29, 35, 44, 51, 55, 58, 58, 71, 72, 75, 75, 77, 78, 80, 85, 85, 86, 87, 99

Kết quả Thứ Sáu ngày 03-11-2023
Đặc biệtĐB65761
Giải nhấtG149344
Giải nhìG2
82925
10031
Giải baG3
96612
51093
28755
23099
48834
43420
Giải tưG4
8355
6224
5921
2563
Giải nămG5
3798
5024
4419
3065
3393
6690
Giải sáuG6
153
676
390
Giải bảyG7
29
35
59
52
Loto: 08, 10, 24, 25, 30, 31, 32, 35, 36, 36, 39, 43, 44, 50, 52, 53, 55, 56, 61, 61, 62, 69, 79, 87, 88, 92, 93

Kết quả Thứ Năm ngày 02-11-2023
Đặc biệtĐB93127
Giải nhấtG154327
Giải nhìG2
25283
30079
Giải baG3
26060
66827
61402
82905
45296
11694
Giải tưG4
0183
1264
4461
2217
Giải nămG5
4785
8569
7394
5002
6843
5841
Giải sáuG6
659
017
258
Giải bảyG7
79
22
55
77
Loto: 06, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 27, 29, 35, 40, 45, 46, 52, 68, 69, 76, 77, 78, 79, 83, 83, 84, 85, 90

Kết quả Thứ Tư ngày 01-11-2023
Đặc biệtĐB20136
Giải nhấtG125965
Giải nhìG2
01743
96391
Giải baG3
50206
85339
84860
56507
89960
49522
Giải tưG4
4055
1649
9972
6392
Giải nămG5
1000
0535
2619
4226
5143
0432
Giải sáuG6
387
705
890
Giải bảyG7
50
86
06
61
Loto: 00, 05, 16, 20, 24, 30, 35, 36, 39, 43, 43, 48, 49, 53, 55, 61, 65, 65, 65, 77, 86, 89, 91, 94, 97, 98, 99

Kết quả Thứ Ba ngày 31-10-2023
Đặc biệtĐB39267
Giải nhấtG184582
Giải nhìG2
62863
79114
Giải baG3
25945
87234
00695
06513
10721
41561
Giải tưG4
3709
0879
3973
2255
Giải nămG5
1119
3698
0777
2185
4022
2707
Giải sáuG6
305
392
992
Giải bảyG7
57
12
14
76
Loto: 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 22, 25, 36, 40, 41, 53, 54, 63, 65, 67, 70, 72, 72, 76, 82, 94, 97, 98, 99

Kết quả Thứ Hai ngày 30-10-2023
Đặc biệtĐB34684
Giải nhấtG107449
Giải nhìG2
68543
25283
Giải baG3
75032
18640
13668
55629
51911
83970
Giải tưG4
1623
2254
8036
3186
Giải nămG5
7536
0950
0697
4197
5948
7836
Giải sáuG6
594
542
446
Giải bảyG7
30
81
48
99
Loto: 01, 01, 03, 03, 09, 18, 19, 22, 23, 36, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 56, 74, 75, 81, 83, 83, 83, 84, 86, 87, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 29-10-2023
Đặc biệtĐB38050
Giải nhấtG104168
Giải nhìG2
83796
46175
Giải baG3
44989
69852
12074
14333
02452
48086
Giải tưG4
1297
2687
2123
9278
Giải nămG5
6743
9373
0798
4609
7742
2539
Giải sáuG6
965
483
674
Giải bảyG7
97
40
37
74
Loto: 12, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 40, 43, 48, 50, 53, 54, 61, 67, 68, 73, 74, 74, 75, 84, 93, 96, 97, 97, 98, 98

Kết quả Thứ Bảy ngày 28-10-2023
Đặc biệtĐB07157
Giải nhấtG112258
Giải nhìG2
78073
15755
Giải baG3
64895
59859
89322
47238
65609
25197
Giải tưG4
7063
7408
9696
5377
Giải nămG5
5658
0883
8659
8167
7987
7974
Giải sáuG6
261
465
283
Giải bảyG7
05
08
50
59
Loto: 08, 08, 14, 25, 28, 37, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 69, 72, 73, 74, 77, 77, 77, 83, 89, 93, 97, 98, 98, 98

Kết quả Thứ Sáu ngày 27-10-2023
Đặc biệtĐB74036
Giải nhấtG190111
Giải nhìG2
31208
80782
Giải baG3
24071
85591
30223
12305
55097
72664
Giải tưG4
1820
1411
9739
6958
Giải nămG5
2903
6049
6670
9904
8969
8419
Giải sáuG6
486
724
139
Giải bảyG7
01
98
32
07
Loto: 02, 07, 07, 08, 09, 11, 13, 13, 14, 20, 23, 36, 41, 41, 48, 49, 50, 55, 60, 67, 72, 73, 82, 90, 95, 98, 98

Kết quả Thứ Năm ngày 26-10-2023
Đặc biệtĐB26788
Giải nhấtG171079
Giải nhìG2
79633
55454
Giải baG3
04765
30662
39489
14966
17688
38111
Giải tưG4
0382
0086
1521
3848
Giải nămG5
6816
0043
3747
2221
1736
8952
Giải sáuG6
152
706
197
Giải bảyG7
95
72
32
06
Loto: 00, 00, 06, 06, 10, 11, 19, 23, 27, 33, 38, 43, 49, 52, 54, 68, 72, 72, 76, 76, 79, 81, 82, 84, 88, 94, 95

Kết quả Thứ Tư ngày 25-10-2023
Đặc biệtĐB61380
Giải nhấtG192842
Giải nhìG2
86347
71520
Giải baG3
13791
61668
56206
28366
44685
49065
Giải tưG4
2553
7366
3184
1744
Giải nămG5
1939
3671
5384
9929
3355
4498
Giải sáuG6
675
211
324
Giải bảyG7
59
42
66
19
Loto: 16, 18, 19, 20, 32, 36, 42, 42, 46, 47, 49, 49, 49, 52, 52, 53, 54, 62, 71, 73, 74, 79, 80, 83, 85, 93, 93

Kết quả Thứ Ba ngày 24-10-2023
Đặc biệtĐB91388
Giải nhấtG178862
Giải nhìG2
77232
83198
Giải baG3
25599
65590
80916
76594
07305
57588
Giải tưG4
7426
2976
9432
7187
Giải nămG5
7227
2259
7528
3584
5287
6164
Giải sáuG6
251
865
408
Giải bảyG7
41
51
36
29
Loto: 08, 09, 16, 18, 18, 22, 22, 26, 29, 29, 32, 40, 43, 45, 51, 55, 57, 59, 59, 62, 65, 73, 76, 83, 87, 88, 98

KQXS99.NET - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam
All rights reserved - Privacy policy

Lên đầu trang